Header Ads

Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi

Yolunuz Gülhane'ye düşmüşse Alay Köşk'ünün tam karşısında Soğukçeşme sokağında bulunan sütunlu güzel bir bina dikkatinizi  çekmiştir. Osmanlı döneminde Askeriye Rüştiyesi olarak yapılan bina cumhuriyetin ilanından sonra Adli Tıp Kurumu, 1980'li yıllarda ise Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak kullanılmıştır. 1990'lı yıllardan 2014 yılına kadar Çocuk Mahkemeleri olarak kullanılmış bina şu anda İstanbul Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi Gülhane Yerleşkesi olarak kullanılmaktadır.

Soğukçeşme Rüştiyesi Osmanlı subaylarının yetişmesinde önemli bir rol oynamış, Mareşal Fevzi Çakmak ve Enver Paşa gibi askeriyede ün yapmış mezunlar vermiştir.

Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi olarak yapılan binanın mimarisi hakkında, "Öyküleriyle İstanbul Anıtları-2 Saray'dan Liman'a" adlı kitapta bilgiler şu şekilde yer almaktadır;

Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi olarak yapılan bina iki katlıdır. Üst katın cumba çıkıntısını tutan 6 sütunun oturduğu mermer zeminden bir basamaklık bir yükseltiyle giriş katının kapısına ulaşılır. Kapının iki yanında sivri kemer çerçeveli beşer pencere uzanır. İkinci katın pencereleri de alt katların hizasında ve sayısındadır. Cumbanın ön cephesinde iki yanında giriş kapısının yanındaki pencerelerin hizasındaki ikişer pencere arasında çerçeveli tuğralı bir arma vardır. Cumba çıkıntısının iki yanında da birer pencere yer alır.

soğukçeşme-askeri-rüştiyesi-bina
Fotoğraf: Phébus (Studio), ABD Kongre Kütüphanesi. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi. 1890. İstanbul. 

soğukçeşme-askeri-rüştiyesi-öğrenciler
Fotoğraf: Phébus (Studio), ABD Kongre Kütüphanesi. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi Öğrecileri. 1890. İstanbul.

soğukçeşme-askeri-rüştiyesi-bina-kat-planı
Fotoğraf: Phébus (Studio), ABD Kongre Kütüphanesi. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi Binasının Kat Planları. 1880. İstanbul 

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.