Header Ads

Çanakkale Savaşı Fotoğrafları

Tarihin en büyük ve en kanlı savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de, şanlı ecdadımızın kazandığı destansı zaferin bugün 103. yıldönümü. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde "Çanakkale Muharebelerinden Kesitler ve Fotoğraflar" bölümünde paylaşılan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar...

Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal
Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal
Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hattâ ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilâve etmişimdir:
- "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir."

Gönüllü Bombacı
Gönüllü Bombacı
"Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı... Fotoğrafın üzerinde bir not... "Gönüllü Bombacı" Başka bir bilgi düşülmemiş... Duruşuyla, kararlığıyla, gözlerinden okunan özgüveniyle "Gönüllü Bombacı"... Ne yapmıştı da ona bu sıfatı layık görmüşlerdi?" 

Kahraman Mehmet Çavuş
Kahraman Mehmet Çavuş
"Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni üzen ve yeniden birliğime katılarak, düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastahaneden çıkıp, harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz komutanım."
Mehmet Çavuş'un hastaneden yazdığı mektuptan- 

Seyit Onbaşı
Seyit Onbaşı
"Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri lanetli ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir."
Mustafa Kemal ATATÜRK

Siperlerde Düşman Gözetleyen Mehmetçikler
Siperlerde Düşman Gözetleyen Mehmetçikler
"Çanakkale Muharebeleri, bir hayat müdafaasıdır. Çanakkale Muharebelerinin sonunda ya kanlı bir ölüm yahut şanlı bir yaşamak vardır. Yaşamak, ancak bu muharebeleri kazanmakla mümkün olacaktı. Türkler, Çanakkale’yi yaşamak için müdafaa ettiler."

Çanakkale'de Bouvet zırhlısını batıran top ve eratı
Çanakkale'de Bouvet zırhlısını batıran top ve eratı
"O gün sahil bataryalarımızda bulunan askerler, subaylar ve komutanlar cidden takdir edilecek bir fedakârlıkla, yani cesaretin sabrın sonuna kadar toplarını kullanmışlar, vazifelerini ifa etmişlerdir. Düşünün ki birçok çökmeler, infilâklar, yangınlar, kayıplar arasında, daimi ateş karşısında, tahrip edici ateşler altında, bunlar hiç titremeden vazifelerini yapmışlardır."

Arıburnu'nda 19 ncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Esat Paşa ve diğer komutanlar
Arıburnu'nda 19 ncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Esat Paşa ve diğer komutanlar
"O kahramanlar, başlarında fedakâr subayları olduğu halde, durdurulamayan saldırılarıyla ilk düşman hattını bire kadar boğdular. Bundan başka önlerine rastlayan, yardıma gelen bütün düşman birliklerini perişan ettiler.
Mustafa Kemal ATATÜRK

Çanakkale civarında eğlence yapan birlik
Çanakkale civarında eğlence yapan birlik
"Sizin gibi şehitleri olan bir milletin evlâdıyız. İnanınız, tâ içimizden duyarak size söylüyoruz. Sizin muzaffer şehitliklerinizi, esir bir vatanın toprakları kuşatmayacaktır.” 

Cephe Gerisinde Ekmeklerini Paylaşan Mehmetçikler
Cephe Gerisinde Ekmeklerini Paylaşan Mehmetçikler
"Müjde mert ve asil Türk! Müjde çok zulüm görmüş büyük ve sevgili vatan! Artık diriliyorsun."

57 nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey
57 nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey
57 nci Alay 1 nci Tabur Komutanı Binbaşı Zeki Bey
57 nci Alay 1 nci Tabur Komutanı Binbaşı Zeki Bey
"27nci ve 57nci Alayların komutanlarının, subaylarının ve askerlerinin kahramanlıkları sayesinde o siperler içinde bulunan düşman kâmilen yok edildi. Bombalarla parça parça oldular. Siperler elimize geçtiği zaman içerileri düşman cesetleriyle doluydu. O, müthiş bir şeydi"

Çanakkale muharebe sahası gerisinde istirahat eden birlik
Çanakkale muharebe sahası gerisinde istirahat eden birlik
"Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu vasıfların başlangıçta lâyıkıyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felâket olmuştur. Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu, İngilizler, ancak dövüştükten sonra anlamışlardır."

Arıburnun’da Ele Geçirilen Düşman Siperlerindeki Ganimet Yığını
Arıburnun’da Ele Geçirilen Düşman Siperlerindeki Ganimet Yığını
Kahraman, sabırlı askerlerimiz bütün bu yangınlara bomba infilaklarına göğüs geriyorlar, imrenilecek bir azimle yerlerini koruyorlar ve düşmana karşılık veriyorlardı.

Çanakkale'de Bir Subay Grubu
Çanakkale'de Bir Subay Grubu
Birçok milletlerin askerlerini bir araya getiriniz. Hangilerinin Türk olduklarını size hemen söyleyeyim. Renkleriyle, elbiseleriyle değil, hareketleri ve tavırlarıyla belli olurlar.

Çanakkale'de Atlı Topçu Subayları
Çanakkale'de Atlı Topçu Subayları
"Ey Türk oğlu! Bu öksüz, mazlum vatanı kurtarmak için şehit olan asker! Altın destanı tarihlere yeniden işledin."

Kolordu Komutanı Esat Paşa ve Kurmay Subayları
Kolordu Komutanı Esat Paşa ve Kurmay Subayları
"Çanakkale Muharebeleri, aynı zamanda gençliğin bizzat katıldığı muharebedir. Subay, astsubay, asker sıfatıyla orduya katılan binlerce mektepli, fikirle ahlâkın birleştiği her noktada, kudretlerinin büyüklüğünü ispat etmiştir."

Çanakkale'de Ereğlili Madencilerin Kampı
Çanakkale'de Ereğlili Madencilerin Kampı
"Milletimde bugünkü zaferi müjdeleyen hassayı görmüş olmak. Bütün bahtiyarlığım işte bundan ibarettir."
Mustafa Kemal ATATÜRK

7 nci Tümen Karargâhı Abdurrahman Bayırı'nda düşmanın çekilmesini müteakip sahili ve düşman siperlerini seyrederken
7 nci Tümen Karargâhı Abdurrahman Bayırı'nda düşmanın çekilmesini müteakip sahili ve düşman siperlerini seyrederken
"Çanakkale Muharebeleri neleri gerçekleştirdi? Bugünü kurtardı. Maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade etti.Vatanımızı, bizim için sonsuz vatan yaptı"Mustafa Kemal ATATÜRK

Çanakkale'deki Bir Tabyadan Genel Görünüm
Çanakkale'deki Bir Tabyadan Genel Görünüm
Zira bu yer, en fedâkar bir milletin
Kahramanlık, şeref, namus kalesidir;
Burada her ses, o ilâhi hürriyetin
Asırlara bizi söyler gür nağmesidir!...

Çanakkale’de siperlerde düşman bekleyen askerlerimiz
Çanakkale’de siperlerde düşman bekleyen askerlerimiz
Aziz Şehitlerimiz,
Ruhlarımızı, hatıralarınızın güzelliği, ulviliği içinde yıkadık, yükselttik. Biz de sizi işittik ve yemin ediyoruz. Sizden aldıklarımızı, memlekete karşı son vazifelerimizi yaparak ödeyeceğiz... Size minnettarız, size borçluyuz.

İçerikteki tüm fotoğraflar Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden alınmıştır.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.